Mesane Kanseri Tedavisi Ankara

Ürolojide Başarı Ekip İşidir...
Mesane Kanseri Tedavisi Ankara

Mesane Kanseri Tedavisi Ankara

Ankara Mesane kanseri

Ankara Mesane kanseri erkekler arasında dördüncü önde gelen kanserdir ve en sık 55 yaşından büyük kişilerde görülür. 

Mesane kanseri mesanenin iç duvarından gelişen kötü huylu bir tümördür. Yüzeysel olarak başlayıp, zamanında tedavi edilmezse, mesanenin dışına doğru yayılabilmektedir. Mesanenin duvarına derinlemesine yayılması veya dışarıya metastaz yapması durumunda tedavisi güçleşmektedir. Ürotelyal karsinom veya tranzisyonel hücreli karsinom en yaygın türüdür. 

Mesane kanseri türleri

Mesane kanserinin birkaç farklı türü vardır. Tedavi, teşhis edilen kanser türüne bağlı olacaktır.

 • Ürotelyal veya tranzisyonel hücreli karsinom : Mesanenin içini kaplayan hücrelerde başlayan kanser. Bu, mesane kanserinin en yaygın türüdür.
 • Skuamöz hücreli karsinom : Skuamöz hücrelerde başlayan kanser. Bunlar normalde mesanede bulunmayan ince, düz hücrelerdir. Bu hücreler, mesane taşlarının veya kalıcı bir idrar sondasının neden olduğu belirli enfeksiyonlar veya mesanenin uzun süreli tahrişi nedeniyle oluşabilir.
 • Adenokarsinom : Glandüler (salgılayıcı) hücrelerde başlayan kanser. Mesanenin iç duvarındaki salgı hücreleri, mukus gibi sıvıları üretir ve serbest bırakır.
 • Küçük hücreli karsinom : Mesanedeki nöroendokrin hücrelerde (sinir benzeri hücreler) başlayan kanser.
 • Sarkom : Mesane kas hücrelerinde başlayan kanser.

Mesane kanseri risk faktörleri

Bu kanserin görülme sıklığı yaşla birlikte artmaktadır. Yaşla birlikte, birkaç başka risk faktörü vardır:

 • Cinsiyet – Erkeklerin bu kanseri geliştirme olasılığı daha yüksektir.
 • Irk – Beyaz ırkın bu kanseri geliştirme olasılığı daha yüksektir.
 • Sigara içenler – Sigara içenlerin bu kanseri geliştirme olasılığı 2 ila 4 kat daha fazladır.
 • Bazı kimyasallara maruz kalma.
 • Kronik enfeksiyonlar veya mesane iltihabı.
 • Bazı ilaçlar ve takviyeler.
 • Arsenik içeren içme suyu.
 • Genetik / aile öyküsü.
 • Pelvik bölgede radyasyon tedavisi.
 • Siklofosfamid gibi kanser ilaçları riski artırabilir.

Ankara Mesane kanseri belirtileri

İdrarda kan

Bu kanser türü, erken evrelerinde kayda değer semptomlara sahip değildir. Bununla birlikte, yaygın bir semptom idrarda kandır. Çoğu zaman, idrarda kan, rutin bir idrar tahlili sırasında tesadüfi bir bulgu olarak bulunur. Bu görünmeyen kan şekline mikroskobik hematüri denir. Gözle görülebilen kan, makroskobik hematüridir.

İdrarda kan görülmesi, kişilerin kesin olarak kanser olduğu anlamına gelmez. Aslında, hematürinin bir semptom olduğu birkaç ürolojik durum vardır. Bu koşullar şunları içerir: enfeksiyon, mesane veya böbrek taşları ve büyümüş prostat.

Daha az yaygın semptomlar şunları içerir:

 • İdrar aciliyeti (ani idrara çıkma ihtiyacı).
 • Sık idrara çıkma.
 • Dizüri (ağrılı idrara çıkma)

Yine, aciliyet, sıklık ve ağrılı idrara çıkma da mesane kanserini işaret ediyor olabilir. 

Ailenizde mesane kanseri öyküsü varsa ve bu semptomları yaşıyorsanız, değerlendirme için Üroloji Team ile iletişime geçebilirsiniz.