Çocuk Ürolojisi

Ürolojide Başarı Ekip İşidir...
Çocuk Ürolojisi

Çocuk Ürolojisi

İnmemiş testis; anne karnında, karın içerisindeki testilerin, doğuma kadar aşağıya inmemesidir. Tüm çocukların %3’ünde görülür.  Genelde 1 yaşına kadar testisler kendiliğinden aşağıya iner. Eğer inmemişse, testis gelişiminin zarar görmemesi için, tedavi edilmelidir. 1 yaşından sonra bekleme önerilmemekle birlikte, daha büyük yaşlarda da tespiti anında tedavi, edilmelidir. İlaç tedavisi düşük başarısı nedeniyle terkedilmiştir. Cerrahi tedavi tek seçenektir. Günübirlik bir cerrahidir. Utangaç testis denilen durum ise, testislerin torbaya inip, yukarı kaçmasıdır. Aynı inmemiş testiste olduğu gibi, tespiti anında, cerrahi olarak, testisler torbaya sabitlenmelidir. 

Hipospadias (Peygamber sünneti); idrar kanalının olması gereken yere açılmadığı bir durumdur. Her 300 erkek bebekte bir görülür. İdrar kanalı, penis üzerinden, köküne kadar değişik yerlere açılabilir. Hipospadias ile birlikte, peniste eğrilik, ayağına işeme, inmemiş testis ve içeriye boşalamama sebebiyle kısırlık görülebilir. 6 aylıktan itibaren tespit edildiği anda opere edilmelidir. Cerrahi tedavi ile idrar kanalının doğru yerine açılması hedeflenir. Bunun yanında penis eğriliğinin düzeltilmesi, inmemiş testisin indirilmesi, cilt defektlerinin düzeltilmesi ve doğru idrar akımının sağlanması hedeflenir. 

Vezikoüreteral reflü (VUR); idrar kanalının mesaneye girişindeki bir defekt sonucu, işeme sırasında idrarın bir veya her iki böbreğe kaçmasıdır. Bu durum sürekli ateşli idrar yolu enfeksiyonu geçirmeye ve zaman içerisinde böbrek yetmezliğine sebep olur. VUR daha çok yeni doğan çağından, 2 yaşına kadar etkili olur. VUR tanısı işeme filmi ile konur. Ayrıca böbrek fonksiyonlarının tespit için sintigrafi de çekilir. Şikâyeti olan çocuklarda hangi yaşta olursa olsun tedavi edilmelidir. Öncelikli tedavi kapalı yöntem ile idrar kanallarına madde enjeksiyonudur. Bundan fayda görmeyen çocuklarda ise açık veya laparoskopik cerrahi ile idrar kanalı tamir edilmelidir.