Mesane Hastalıkları ve Kanserleri

Ürolojide Başarı Ekip İşidir...
Mesane Hastalıkları ve Kanserleri

Mesane Hastalıkları ve Kanserleri

Aşırı aktif mesanede kişi, sıvı alımı sonrası ani idrara sıkışma, bazen idrar kaçırma, idrar yaptıktan sonra rahatlayamama, sürekli idrar hissi gibi şikayetler ile üroloğa başvurur. Erkeklerde sıklıkla prostat büyümesi ile karışır. İlgili tetkikler sonrasında kesin tanı konulunca, öncelikli olarak ilaç tedavisi denenir.

Mesane kanserinin belirtileri, daha çok idrar yolu enfeksiyonu ile karışan, idrarda kan gelmesi, ağrılı işeme ve sık idrara çıkmadır. Kesin tanı ultrason, tomografi ve sistoskopi ile konulmaktadır. Mesane kanserinde kesin tanı kitlenin kapalı yöntemle kazınıp, patolojiye gönderilmesi ile konulur. Mesane kanserleri yüzeyel ve invaziv diye ikiye ayrılır. Yüzeyel olanı kapalı ameliyatlar ile kolayca kontrol altına alınabilmektedir. İnvaziv kanserde ise, cerrahi olarak mesane çıkarılması ve yerine barsaktan yeni mesane yapılması gerekmektedir. Cerrahi tedavinin yetersiz kaldığı durumlarda, hastalar kemoterapiden de fayda görmektedir.